CAPITOLUL 1. ORGANIZATORUL

1.1 Organizatorul concursului ”VOUCHER 100 EURO PASTEL CERAMICA” (denumit in cele ce urmeaza „Concursul”) este Societatea comercială Selamco International SRL, Strada Octavian Goga  nr 42 , Cluj-Napoca, Jud Cluj, cod fiscal: 17668315, nr de înregistrare : J/12/2107/2005, tel: 0264585888, reprezentant de Cotoc Decebal Victor (denumit in continuare „Organizatorul” ).
1.2 Concursul se va derula sub imperiul prezentului regulament (denumit in cele ce urmeaza „Regulamentul”) obligatoriu pentru toti participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul derularii Concursului, dar nu inainte de a anunta publicul in prealabil.
1.3 Pentru aducerea la cunostinta publicului, Regulamentul este intocmit si este disponibil, in mod gratuit, oricarei persoane interesate, pe site-ul https://napocafm.ro

CAPITOLUL 2. DURATA SI LOCUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI

2.1 Concursul se va desfasura in mediul on-line dupa cum urmeaza:

– Postare pe pagina oficiala Napoca FM

– Premiul este un Voucher 100 euro / Pastel Ceramic

– Pentru a participa la concurs trebuie să îndeplinească condițiile de pe pagina de facebook care apar în descrierea concursului .

– Durata concursului : 11.04.2022- 15.04.2022

– Anuntare câstigător și livrare premiu.

CAPITOLUL 3. DREPTUL DE PARTICIPARE

3.1 Poate participa la Concurs orice persoana cu varsta implinita de 18 ani pana la data 15.04.2022.

Nu au dreptul de participare la acest Concurs angajatii Organizatorului, precum si sotul/sotia si rudele pana la gradul 4 ai acestora.
3.2 In cazul in care castigatorul premiului este lipsit de capacitate de exercitiu (totala ori partiala) datorita exclusiv altor cauze decat lipsa varstei implinite de 18 ani la data inceperii Concursului, acesta este indreptatit sa intre in posesia lui prin intermediul curatorului sau legal, care va semna in numele castigatorului procesul verbal de predare primire a lui, cat si o declaratie prin care Organizatorul este absolvit de orice raspundere decurgand din acordarea premiului respectiv, precum si de plata oricaror daune sau pretentii de orice natura legate de acesta.
3.3 Predarea premiului poate fi un eveniment public. Participarea la acest Concurs presupune acceptul castigatorului  referitor la faptul ca, persoana lor (imaginea), numele, prenumele si materiale foto, scrise, audio si video inregistrate de Organizator pot fi facute publice si folosite pentru a face publica premierea si asocierea acestuia cu societatea Napoca FM insa doar in legatura cu prezentul Concurs si fara a prejudicia imaginea ori drepturile acestora. Cesionarea si utilizarea de catre Organizator a acestor materiale se va face fara nici un fel de plata suplimentara pentru castigator.

CAPITOLUL 4. MODUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI

4.1 Pentru a participa la Concurs, participantii trebuie sa indeplineasca in mod cumulativ urmatoarele conditii:

  1. a) Like paginii Napoca FM
  2. b) Share la postare pe pagina personală
  3. c) Tag 3 prieteni


CAPITOLUL 5. PREMIUL CONCURSULUI SI ACORDAREA ACESTUIA

5.1Premiul oferit de Organizator consta într-un voucher de 100 euro în parteneriat cu Pastel Ceramica

Premiul nu poate fi preschimbat in bani sau alte bunuri/beneficii.


5.2 Castigatorul premiului va fi anuntat pe pagina Napoca FM și printr-un mesaj direct pe facebook in maximum 10 (zece) zile de la tragerea la sorti.

Premiul va fi transmis castigatorului in maximum 15 zile de la tragerea la sorti. Premiul va fi livrat către câstigator.


5.3 In cazul in care castigatorul nu va fi contactat de Organizator in maximum 10 zile de la tragera la sorti din cauza lipsei datelor de contact sau a furnizarii incorecte a acestora, castigatorul va trimite un e-mail la adresa de mail office@napocafm.ro pana la data de 25.04.2022, pentru a i se oferi detaliile despre intrarea in posesia premiului. In cazul in care castigatorul nu va contacta Organizatorul pana în 25.04.2022, organizatorul va contacta un al doilea potential castigator care a fost extras cu titlu de rezerva.
5.4 Daca nici acesta din urma nu va putea fi contactat de catre Organizator si, in cele din urma, nu va contacta Organizatorul pana la data de 25.04.2022, organizatorul isi rezerva dreptul de a nu mai oferi premiul.
5.5 Castigatorul nu va efectua nicio alta plata suplimentara si nu va suporta alte costuri suplimentare, cu exceptia celor prevazute de lege.
5.6  Organizatorul nu va suporta niciun fel de cheltuieli ulterior punerii castigatorului in posesia premiului.
5.7 In situatia descoperirii de catre Organizator a unei/unor fraude, acesta este in drept a elimina participantul care a fraudat.

CAPITOLUL 6 –DESEMNAREA CASTIGATORULUI

6.1 Tragerea la sorti va fi efectuata in data de 15.04.2022, prin intermediul aplicatiei random.org.
6.2 In cadrul tragerii la sorti, pentru potentialul castigator extras, se va trage la sorti un participant cu titlu de rezerva.


CAPITOLUL 7 – TAXE SI IMPOZITE AFERENTE

7.1 Organizatorul Concursului va vira la bugetul de stat impozitul cu retinere la sursa, aplicabil veniturilor individuale provenite din campanii promotionale, conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.
7.2 Organizatorul nu este raspunzator de plata altor taxe, impozite, obligatii financiare legate de premiul oferit, acestea fiind in sarcina castigatorului.

CAPITOLUL 8 – LITIGII

8.1 Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la Concurs se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate in instantele judecatoresti romane competente de la sediul Organizatorului.

CAPITOLUL 9 –  RESPONSABILITATE
 
9.1Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru:
a)Situatiile in care castigatorul nu contacteaza Organizatorul pana pe data 25.04.2022 din orice motive independente de vointa si fara nicio culpa a Organizatorului;
b)Organizatorul in acest Concurs nu isi asuma raspunderea pentru email-urile nelivrate datorita defectiunilor sau supraincarcarii retelelor operatorilor de internet sau ca urmare a functionarii deficitare ori nefunctionarii aplicatiilor utilizate de participanti (soft si/sau hard-ware).
c)Situatiile in care premiul nu este livrat ori inmanat castigatorului ca urmare a unor date de identificare inexistente, false ori incorecte comunicate la inregistrare;
d)Organizatorul este responsabil sa comunice conditiile de desfasurare si sa respecte prevederile regulamentului fara a suporta costuri determinate de actiunile ulterioare ale castigatorului.